PLAY LYRA

  • ONE-TO-ONE
  • LIVE
  • LESSONS
BAŞLANGIÇ SEVİYESİ
Enstrümanla tanışma
Enstrüman tutuşu
Arşe tutuşu
Karadeniz kemençesini akort etme
İlk sesler
Rezervasyon
İLERİ SEVİYE
Geleneksel Çalış Teknikleri
Geleneksel Repertuvar
Masa şarkıları
Karadeniz dansları
Geleneksel repertuvarı genişletme
Rezervasyon
USTALIK SINIFI
Efsanevi müzisyen Gogos Petridis’in
repertuvarı da dahil
Gogos Petridis tekniği
Gogos Petridis repertuvarı
Çağdaş çalış teknikleri
Çağdaş repertuvar
Yeni performans pratiği
Rezervasyon